ITEM METADATA RECORD
Title: Terrestrisch meten met 3D Laserscanning
Authors: Santana Quintero, Mario
Van Genechten, Björn
Editors: Herteleer, Willy
Issue Date: 21-Nov-2008
Publisher: Koninklijke Confederatie der Landmeters-experten: Georama
Series Title: Georama vol:12 issue:58 pages:58-64
Abstract: Het gebruik en de ontwikkeling van driedimensionale opmetingstechnieken kende het afgelopen decennium een enorme vooruitgang.

Het huidige gamma 3D laserscanners bieden de landmeter een nieuw scala aan mogelijkheden voor het opmeten van onze gebouwde omgeving op een snelle, accurate, en in veel gevallen kostenefficiënte wijze. De geometrische informatie afkomstig van deze toestellen, verrijkt met fotografisch materiaal, geeft ons de mogelijkheid tot het maken van zeer realistische en nauwkeurige 3D-representaties van onze gebouwde omgeving.

Terrestrische laser scanners bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditionele opmetingstechnieken. Dit wordt vooral duidelijk wanneer men kijkt naar de verschillende toepassingsdomeinen zoals de industriële, de erfgoed en de milieusector.

Deze contributie is een overzicht van het gebruik van 3D laserscanning bij opmeten van onze gebouwde omgeving, waarbij de nadruk ligt op de voordelen, maar eveneens op de beperkingen van deze techniek
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
KCLE_21nov08_msq_bvg.docArtikel Published 1092KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.