ITEM METADATA RECORD
Title: Verworven bloedplaatsjesdysfuncties
Authors: Vermylen, Jozef ×
Blockmans, Daniel Engelbert #
Issue Date: 1991
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:47 issue:10 pages:725-736
Abstract: Verworven bloedplaatjesdysfuncties hebben ofwel een verhoogde, ofwel een verlaagde bloedplaatjesreactiviteit tot gevolg. Bloedplaatjeshyperreactiviteit wordt o.a. gevonden bij patiënten met diabetes mellitus, arteriële hypertensie, hyperlipidemie, enz. Een verminderde bloedplaatjesactivatie wordt aangetroffen bij overmatig alcoholgebruik, bij chronische nierinsufficiëntie, in aanwezigheid van bepaalde auto-antistoffen gericht tegen membraanglycoproteïnen en bij inname van een reeks geneesmiddelen, waarvan acetysalicylzuur het meest gekend is. Myeloproliferatieve aandoeningen kunnen zowel met trombotische als met hemorragische verwikkelingen gepaard gaan.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Molecular and Vascular Biology
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.