ITEM METADATA RECORD
Title: Gewrichts- en beenderaandoeningen bij hemochromatose
Authors: Blockmans, Daniel Engelbert ×
Dequeker, Jan
Geusens, P. #
Issue Date: 1990
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:46 issue:8 pages:541-547
Abstract: Naar aanleiding van twee gevallen wordt nader ingegaan op de aan hemochromatose geassocieerde artropathie, een combinatie van een degeneratieve, gewrichtsaandoening en chondrocalcinose. De osteoporose ten gevolge van hemochromatose is minder gekend; de etiopathogenetische mechanismen zijn nog onvoldoende opgehelderd, hoewel de vaak geassocieerde androgeendeficiëntie hier vermoedelijk meespeelt.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.