ITEM METADATA RECORD
Title: Amiel, Nietzsche, Marinetti: de publieke en de persoonlijke geschiedenis
Authors: Tollebeek, Johan
Bombet, L.C.
Issue Date: 2006
Publisher: Historische uitgeverij
Host Document: Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven: tweede traktaat tegen de keer edition:3de vermeerderde dr. pages:133-155
ISBN: 978-90-6554-022-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.