ITEM METADATA RECORD
Title: Handboek Medische Ethiek
Authors: Schotsmans, Paul
Issue Date: 2008
Publisher: Lannoo Campus
Abstract: De ontwikkelingen in de geneeskunde plaatsen ons voortdurend voor nieuwe verrassingen. Dit handboek biedt in een eerste gedeelte een theoretische duiding van de ethische modellen in de medische ethiek en een pleidooi voor het personalisme. In het tweede deel wordt dit toegepast op de medische vooruitgang inzake het begin en einde van het leven, orgaantransplantatie, stamcelonderzoek e.d.
ISBN: 978-90-209-7333-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Interfaculty Centre for Biomedial Ethics and Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.