ITEM METADATA RECORD
Title: Omdat de doden in ons leven: Belgische en Nederlandse katholieke historici en de perceptie van maatschappelijke vernieuwing 1870-1914
Authors: Tollebeek, Johan
Issue Date: 1994
Publisher: Spinhuis
Host Document: Om het christelijk karakter der natie: confessionelen en de modernisering van de maatschappij pages:15-40
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.