ITEM METADATA RECORD
Title: Het ISIS-probleem: Van het oude Egypte naar de 21ste eeuw !
Authors: De Bock, Dirk ×
Van Dooren, Wim
Green, Brian #
Issue Date: 2008
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraren
Series Title: Wiskunde en Onderwijs vol:34 pages:313-325
Abstract: Het ISIS-probleem, dat zijn naam ontleent aan een mythische connectie met de cultus van de Oudegyptische godin Isis, luidt als volgt: Welke rechthoeken, met gehele getallen als zijden (gemeten met een zekere eenheid), hebben de eigenschap dat hun oppervlakte en hun omtrek (als getal) gelijk zijn ? Hoewel het Isis-probleem weinig technische of geavanceerde wiskunde vereist, is het toch geen standaard- of routine-opgave. Bewijzen kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden geleverd (van informeel wiskundig redeneren tot algebra, meetkunde of analyse). Sommige bewijzen zijn ook overtuigender dan andere: ze leren niet enkel dat maar ook waarom de gevonden rechthoeken de enige zijn. In een recent Leuvens onderzoek werd aan enkele tientallen Vlaamse wiskundeleraren-in-opleiding gevraagd de rechthoeken met bovenvermelde eigenschap te bepalen en dit ook te bewijzen. Daarna kregen de kandidaat-leraren vijf alternatieve bewijzen aangeboden en werd hen gevraagd die te beoordelen en te becommentariëren. De resultaten leveren mooie inzichten in de conceptuele en esthetische criteria die leraren-in-opleiding hanteren om een bewijs te beoordelen.
ISSN: 2032-0485
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven Academic Centre for Professional Development in Education
Education and Training
Instructional Psychology and Technology
Research Centre for Educational Research & Development, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
vvwldebockvandooren.pdf Published 173KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.