ITEM METADATA RECORD
Title: Oecumene en postmoderniteit. Hermeneutische reflecties over de receptie van het BEM-rapport
Authors: Leijssen, Lambert
Issue Date: 1999
Publisher: Altiora
Host Document: "Volk van God en gemeenschap van de gelovigen". Pleidooien voor een zorgzame kerkopbouw. Aangeboden aan Professor Robrecht Michiels bij zijn emeritaat pages:483-498
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.