ITEM METADATA RECORD
Title: Beschrijving van de voetproblemen en hun behandeling
Authors: Billiet, A.
Randon, C.
Felix, P.
Daubresse, C.
Deschamps, K.
Matricali, Giovanni
Editors: Billiet, A.
Debacker, N.
Nobels, F.
Van Acker, K.
Van Casteren, V.
Issue Date: 2007
Publisher: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Series Title: IKED-voet: initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken. vol:IPH/EPI 2007-021 pages:22-39
Abstract: Nadat we het profiel van de populatie hebben geschetst beschrijven we in dit hoofdstuk de voetproblemen en hun behandeling. De Charcot voet en de wonden zullen afzonderlijk worden geanalyseerd. Voor beide wordt echter een zelfde analyseschema gevolgd: we beginnen met een beschrijving van de lokalisatie van het probleem en we analyseren vervolgens de behandelingen die werden ingevoerd in de loop van de twee maanden volgend op de raadpleging in de diabetesvoetkliniek. Voor de wonden wordt de beschrijving nog verder uitgewerkt aan de hand van twee classificaties en door de ernst van de wonde te koppelen aan de aanwezigheid van andere complicaties (comorbiditeit). De meerderheid van registraties in IKED-Voet zijn patiënten met voetwonden (n=1017; 92,8%). Slechts 3,5% (n=38) van de patiënten hebben uitsluitend een Charcot voet. De overige 3,7% zijn patiënten met zowel een wonde als een Charcot voet vertonen (n=41).
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.