ITEM METADATA RECORD
Title: Ten geleide. Huidige stand van het onderzoek met een overzicht van de literatuur
Authors: Leijssen, Lambert
Issue Date: 1989
Publisher: Acco
Host Document: Over het vormsel. Oorsprong, geschiedenis en huidige pastoraal. Verslagboek van het achtste liturgiecolloquium van het Liturgisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Leuven, maart 1988 (Nikè-reeks, 19) pages:1-38
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.