ITEM METADATA RECORD
Title: Initiatie
Authors: Smeyers, Paul
Issue Date: 2008
Publisher: LannooCampus
Host Document: De lichtheid van het opvoeden. Een oefening in kijken, lezen en denken pages:55-68
Abstract: Als het over opvoeden gaat, zijn we vandaag erg onzeker over wat we moeten en kunnen doen. We klampen ons vast aan alles wat gezag en controle lijkt te garanderen. Tegelijk weten we ons geconfronteerd met de eis van steeds meer en beter.

De lichtheid van het opvoeden wil een handboek zijn dat kijk-, lees- en denkoefeningen biedt ter voorbereiding van het concrete, pedagogische handelen. De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de aanzet en inzet van het boek.

Le Fils toont ons waar het in opvoeden om gaat en wat het betekent opvoeder te zijn: het is in de eerste plaats een houding, een manier van doen, een ethos.

Op toegankelijke wijze brengt dit handboek die pedagogische houding in kaart. Daarbij worden woorden gebruikt die de pedagogische en wijsgerige traditie bieden: aanvaarding, denken, aandacht, initiëren, spreken, werken, (zich) wenden, gastvrijheid, vertrouwen, gelijkheid en meesterschap.

Dit handboek richt zich in het bijzonder tot studenten en docenten in opleidingen voor pedagogische beroepen (lerarenopleiding, orthopedagogie, sociaal werk). Ook voor andere geïnteresseerden zal dit een inspirerend boek zijn.

De auteurs zijn allen onderzoekers in het domein van de wijsgerige pedagogiek en verbonden met het Centrum Wijsgerige Pedagogiek van de KULeuven en/of de Vakgroep Pedagogiek van de UGent.
ISBN: 978 90 209 7184 2
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education, Culture and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.