ITEM METADATA RECORD
Title: De organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor mensen met een handicap en hun omgeving
Authors: Van Puyenbroeck, Joris
Maes, Beatrijs #
Issue Date: 2003
Conference: Lezing op "Focus op onderzoek, congres over wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een verstandelijke handicap" location:Ede date:26-27 juni 2003
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.