ITEM METADATA RECORD
Title: Ervaringen met 'modulering' in het kader van het onderzoek over de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap
Authors: Maes, Beatrijs
Van Puyenbroeck, Joris #
Issue Date: 2001
Conference: Lezing op de studiedag "Modulering ... een gouden toverstok ??!!" door het Vlaams Welzijnsverbond location:Berchem date:26 oktober 2001
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.