ITEM METADATA RECORD
Title: Achterliggende visie van het streven naar inclusief onderwijs
Authors: Maes, Beatrijs #
Issue Date: 1998
Conference: Lezing in het kader van de studiedag "Kinderen en jongeren met een mentale handicap in de gewone school: een onverantwoorde keuze, een utopie, een werkelijkheid?" door het Vlaams Verbond voor Katholiek Buitengewoon Onderwijs location:Wemmel date:14 mei 1998
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.