ITEM METADATA RECORD
Title: Samenwerking tussen scholen en leerkrachten van gewoon en buitengewoon onderwijs: een praktijkgerichte verkenning van mogelijkheden
Authors: Grietens, Hans
Van Assche, Veerle
Ghesquière, Pol
Maes, Beatrijs #
Issue Date: 1998
Conference: Vormingsdag "leerhulp" van de Begeleidingsdienst voor de Vrije PMS-centra location:Wilrijk date:30 april 1998
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.