ITEM METADATA RECORD
Title: Een knieprothese bij de geriatrische patiënt
Authors: Bellemans, Johan # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:19 pages:1373-1375
Abstract: Wanneer een kniegewricht dermate beschadigd is dat de patiënt gehandicapt is en conservatievere opties geen redelijke kans meer bieden, kan een knieprothese aangewezen zijn. Hiermee kan een belangrijke verbetering van de subjectieve en objectieve klachten bekomen worden. Na een revalidatie van 3 tot 6 maanden komt meestal een belangrijke pijnvermindering voor en is het kniegewricht stabiel en behoorlijk beweeglijk.
De belangrijkste vroegtijdige postoperatieve problemen zijn wondgenezingsstoornissen, infectie en diep-veneuze trombose.
Op langere termijn zijn mechanische loslating en slijtage van de polyethyleenlaag de majeure oorzaken van falen.
Na 10 jaar echter is 90 tot 95% van de geïmplanteerde knieprothesen nog behoorlijk functioneel.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.