ITEM METADATA RECORD
Title: Moet de pijn weg... of kan men ermee leren omgaan?
Other Titles: Bedenkingen bij het concept ‘pijnkliniek’ en de rol van de psychiater in de diagnostiek enbehandeling van chronische pijn.
Authors: Van Houdenhove, Boudewijn # ×
Issue Date: 1997
Series Title: Tijdschrift voor psychiatrie vol:39 issue:10 pages:802-808
URI: 
ISSN: 0303-7339
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.