ITEM METADATA RECORD
Title: Milieuvluchtelingen: betekenis, verantwoordelijkheden en beleidsopties
Authors: Neuteleers, Stijn # ×
Issue Date: 2008
Series Title: Oikos : Forum voor sociaal-ecologische verandering issue:46 pages:13-25
Abstract: De problematiek van milieuvluchtelingen lijkt op het eerste zicht eenvoudig. De industrielanden veroorzaken milieuproblemen en die problemen veroorzaken vluchtelingenstromen. Milieuproblemen dragen onmiskenbaar bij tot de vluchtelingenproblematiek, maar dit wil niet noodzakelijk zeggen dat we een bepaalde groep effectief kunnen benoemen als milieuvluchtelingen. De term milieuvluchtelingen omvat enerzijds een te grote diversiteit van subgroepen en anderzijds zijn concrete migraties steeds het gevolg zijn van een wisselwerking van verschillende factoren. Een beleid dat zich toespitst op de vluchtelingen zelf vereist een opdeling van de groep milieuvluchtelingen. De notie milieuvluchteling leert ons onrechtstreeks wel dat milieuvervuiling bijdraagt tot menselijk leed en confronteert de industrielanden met hun verantwoordelijkheid op dat vlak.
ISSN: 1372-3642
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
milieuvluchteling - Oikos.docpenultimate version Published 124KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.