ITEM METADATA RECORD
Title: Mensenrechten. Actuele Brandpunten
Editors: Wouters, Jan
Contributors: Ryngaert, Cedric
Issue Date: 2008
Publisher: Acco
Series Title: Wereldvisie vol:5
Abstract: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat in 2008 60 jaar. Er blijven echter nog heel wat uitdagingen voor de internationale bescherming van de mensenrechten, en dat niet alleen in ontwikkelingslanden. Deze monografie, die bijdragen bevat van Vlaamse en Nederlandse experts, maakt een stand van zaken op van de meest actuele brandpunten van de mensenrechten. Ze belicht hoe politieke, economische en culturele overwegingen nog steeds worden ingeroepen om de rechten van de mens te beperken, en gaat na in hoeverre die beperkingen gerechtvaardigd zijn.
ISBN: 978-90-334-7190-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Human Rights and International Justice (-)
Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
mensenrechten 2008.jpgcover Published 9KbJPEGView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.