ITEM METADATA RECORD
Title: De Bijbel verklaard voor Thomas. Over de noodzaak van Bijbelfiches
Authors: Van Belle, Gilbert
Issue Date: 2005
Publisher: Vlaamse Bijbelstichting
Host Document: Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie. Verslagboek Vliebergh-Sencie-leergang. Bijbel en Catechese 2004 pages:267-274
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.