ITEM METADATA RECORD
Title: Structuur en organisatie van computersystemen - 3: Basisprogrammatuur
Other Titles: Hoofdstuk 3: Vertalers, laders en binders. Hoofdstuk 4: Besturingssystemen
Authors: De Decker, Bart
Issue Date: 2007
Publisher: Acco
Abstract: Dit hoofdstuk is eerst gewijd aan de werking van een vertaalprogramma. De taak van de mini-drama-vertaler is vrij eenvoudig en houdt weinig meer in dan een lijn-per-lijn vertaling. Voor drama-programma's moet de vertaler ook symbolische adressen verwerken, waardoor hij heel wat complexer wordt.
In het tweede deel wordt de vertaling van macro's onder de loep genomen. In de drama-omgeving werd hiervoor een aparte voorvertaler ontworpen, die de macro-oproepen expandeert naar gewone drama-instructies.
Nadat een programma vertaald is, moet het eerst in het werkgeheugen van de computer gebracht worden alvorens het kan uitgevoerd worden. Dit gebeurt door een speciaal programma: de lader. In het derde deel van dit hoofdstuk zullen we enkele verschillende laders bestuderen.
Grotere programma's worden vaak opgedeeld in kleinere stukken, modules genoemd, die elk in een afzonderlijk bestand worden opgeslagen en ook afzonderlijk worden vertaald. Het is de taak van de binder om deze afzonderlijk vertaalde modules samen te voegen tot één groot uitvoerbaar programma. Het vierde deel is aan de binder gewijd.
In plaats van programma's eerst te vertalen alvorens ze uit te voeren, kan men ook gebruik maken van een vertolker die rechtstreeks het bronprogramma interpreteert. Het vijfde deel gaat dieper in op de werking van een vertolker.
Weinig programma's zijn foutloos. Om het opsporen van fouten te vergemakkelijken kan men beroep doen op een speurprogramma dat een programma onder begeleiding van de gebruiker laat uitvoeren. Het zesde deel van dit hoofdstuk is gewijd aan speurprogramma's.
Tot slot, en als overgang naar het volgende hoofdstuk, gaan we na wat er gebeurt bij het opstarten van het computersysteem, wanneer het werkgeheugen nog `leeg' is. Een speciale techniek, bootstrap genoemd, zal beschreven worden.

Besturingssystemen zijn programma's die de werking van de computer besturen of regelen. Deze programma's worden in het geheugen geladen en uitgevoerd bij het opstarten van de computer, en blijven normaal in het geheugen geladen tot de computer opnieuw wordt afgezet. Dankzij deze programma's is het eenvoudiger om met een computer te werken: zij nemen heel wat van de laag-niveau taken voor hun rekening, zoals het laden van een programma, het lezen van of schrijven op de harde schijf, enz. Besturingssystemen zorgen er ook voor dat de computer op een efficiënte wijze gebruikt wordt.
In dit hoofdstuk zullen we eerst het mechanisme bestuderen dat nodig is om dergelijke programma's effectief te kunnen uitvoeren, namelijk de programma-onderbreking. Daarna behandelen we tamelijk uitvoerig hoe de randapparaten bestuurd worden. Tenslotte bekijken we in vogelvlucht de taken die een besturingssysteem voor zijn rekening neemt (of kan nemen). Achtereenvolgens behandelen we multiprogrammatie (of het "gemeenschappelijk gebruik van de processor"), geheugenbeheer (of het "gemeenschappelijk gebruik van het geheugen"), bestandenbeheer en informatiebeheer. De nadruk ligt op wat het besturingssysteem doet; de gebruikte algoritmes (het hoe) komen aan bod in de cursus "Besturingssystemen".
ISBN: 978-90-334-6795-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
deel3.pdfMain text Published 2202KbAdobe PDFView/Open
deel3-titel.pdfTitelblad Published 7KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.