ITEM METADATA RECORD
Title: Overactieve blaas : stand van zaken
Authors: Waelkens, J
Contributors: De Ridder, Dirk
Van der Aa, Frank
Issue Date: Nov-2008
Publisher: Societe Europeenne d'Edition Scientifique
Series Title: Tempo Medical vol:305 pages:48-50
Abstract: Een overactieve blaas (OAB) is in de eerste plaats een symptoom complex. In tegenstelling tot overactiviteit van de detrusor, die de uroloog via urodynamisch onderzoek diagnosticeert, kan een arts een OAB enkel detecteren door het verrichten van klinisch onderzoek en anamnese.
ISSN: 0378-8407
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Urology Section (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.