ITEM METADATA RECORD
Title: De nieuwe betekenis van flexibiliteit: "werkbaar werk scheppen en werknemers binden"
Authors: Vos, Tine
Contributors: Van Hootegem, Geert
Issue Date: 2009
Publisher: SD WORX
Series Title: Scoop op Mens en Werk vol:6 issue:23 pages:2-7
Abstract: Een scala van veranderende markteisen heeft bedrijven er de laatste decennia toe gedwongen zich flexibel op te stellen wat betreft volume en timing van hun productie. Dit leidde tot hevige maatschappelijke discussies over de impact van kortlopende contracten op de werknemers. Volgens Geert Van Hootegem, professor arbeidsorganisatie aan de K.U.Leuven, verandert deze discussie binnenkort sterk van karakter. "De grote uitdaging voor HR-managers zal erin bestaan strategieën te vinden om zoveel mogelijk werknemers aan het bedrijf te binden, en ze tevreden en gezond te houden. Ook nu beseffen bepaalde organisaties al hoe belangrijk dit is, maar in de nabije toekomst zal dit de levensvatbaarheid van bedrijven bepalen."
Description: Interview met Geert Van Hootegem
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20090709110405680.pdf Published 2009KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.