ITEM METADATA RECORD
Title: Voorstelling van het onderzoek "Een kader voor de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap"
Authors: Maes, Beatrijs
Van Puyenbroeck, Joris #
Issue Date: 2000
Conference: Lezing op een bijeenkomst van de directies van de gehandicaptensector van het Vlaams Welzijnsverbond location:Lennik date:12 december 2000
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.