ITEM METADATA RECORD
Title: Assessment van opvoedingsvaardigheden met de Schaal voor Ouderlijk Gedrag
Authors: Van Leeuwen, Karla #
Issue Date: 2001
Conference: Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie edition:3 location:Gent (B) date:22-23 november 2001
Abstract: Assessment van opvoedingsvaardigheden met de Schaal voor Ouderlijk Gedrag

Zowel in onderzoek als in de klinische praktijk groeit de interesse voor ouderlijk gedrag als protectieve of risicofactor in de ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen.
Gebaseerd op de sociaal-interactionele theorie van Gerald Patterson en medewerkers (Oregon Social Learning Center, VS) is de Schaal voor Ouderlijk Gedrag (SOG; Van Leeuwen, 1999) ontwikkeld. Deze vragenlijst heeft als meetpretentie ouderlijk gedrag in kaart te brengen om hieruit sterke en zwakke opvoedingsvaardigheden van ouders af te leiden. In de lezing zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de vragenlijst (ouder- en kindversie) met aandacht voor betrouwbaarheid en validiteit. Tevens zal de bruikbaarheid van de SOG als klinisch-diagnostisch instrument worden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.