ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwerpend onderzoek
Authors: Schreurs, Jan
Issue Date: 2006
Publisher: Garant Uitgevers
Host Document: Inzet, Opzet, Voorzet, stadsprojecten in Vlaanderen pages:132-134
Abstract: In algemene zin kan gesteld worden dat ontwerpend onderzoek met ruimterepresenterende instrumenten werkt (plannen, schetsen, maquettes, ...) teneinde voor een bestaande situatie nieuwe mogelijkheden te exploreren en aan te tonen. Het onderzoek tracht kennis en inzichten te genereren in de vorm van nieuwe en alternatieve ruimtelijke concepten en betreffende de mogelijke impact daarvan.
ISBN: 90-441-1978-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.