ITEM METADATA RECORD
Title: Wat met het cordon? Een reactie op Patrick De Vos
Authors: Rummens, Stefan # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Oikos : Forum voor sociaal-ecologische verandering vol:39 pages:25-31
Abstract: In het vorige nummer van Oikos bespreekt Patrick De Vos de verleidingskracht van het extreemrechtse populisme en geeft hij enkele aanbevelingen om die verleidingskracht te ontmijnen. De argumentatie van De Vos verloopt in drie stappen. Ten eerste schetst hij enkele bepalende kenmerken van het (extreemrechtse) populisme. Ten tweede beargumenteert hij op basis van het werk van de Belgische filosofe Chantal Mouffe dat het succes van extreemrechts het gevolg is van een typisch liberaal consensusdenken en van de vervlakking van het partijpolitieke landschap die daarmee gepaard gaat. Ten derde concludeert hij hieruit - in een ogenschijnlijk haastig toegevoegd postscriptum en opnieuw in lijn met de positie van Mouffe – dat het cordon sanitaire een ‘kapitale vergissing’ is. Hoewel Devos’ karakterisering van het populisme adequaat lijkt en hoewel Mouffes pleidooi voor een meer intense strijd op het politieke toneel steek houdt, wil ik in deze reactie aantonen dat de conclusie van Mouffe en De Vos om het cordon dan maar beter op te doeken hier helemaal niet uit volgt en zonder meer onhoudbaar is.
ISSN: 1372-3642
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.