ITEM METADATA RECORD
Title: recensie G. Sonnemans - Middelnederlandse versprologen
Authors: De Wachter, Lieve
Issue Date: 1998
Publisher: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses
Series Title: Zeitschrift für deutsche Philologie vol:117 pages:141-146
Abstract: G. Sonnemans schreef een proefschrift dat erg uitdagend was: hij inventariseeerde Middelnederlandse versprologen en knoopte daar conclusies aan vast met betrekking tot de dichter, de lokalisering en datering van de tekst, enz. Hij slaagde er ook in om de zogenaamd autobiografische informatie in vele prologen te ontmaskeren als topoi. In mijn recensie onderstreep ik het belang van zijn onderzoek maar plaats ik ook enkele kritische kanttekeningen bij de strakke indeling die hij maakt en bij het opdiepen van enkele categorieën die hun waarde m.i. nergens bewezen hebben. Zelf sla ik wat de zogenaamd autobiografische topoi betreft, hier een weg in die ik later in mijn eigen onderzoek nog verder zal uitdiepen.
ISSN: 0044-2496
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Leuven Language Institute (ILT)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.