ITEM METADATA RECORD
Title: Palliatieve zorg transmuraal plannen: een nieuwe uitdaging voor patiënt en hulpverlener
Authors: Menten, Johan ×
Cannaerts, Nancy
Bossuyt, Inge
Depril, Mieke
Van Laeren, A
Lievens, Yolande #
Issue Date: 2003
Publisher: UZ Leuven
Series Title: Acta Hospitalia vol:43 issue:4 pages:74-80
Abstract: Vanaf het begin van de jaren ’90 van vorige eeuw is de ontwikkeling en de organisatie van de palliatieve zorg in België in een stroomversnelling gekomen. Er bestaan nu goed uitgebouwde palliatieve netwerken die landdekkend zijn. Binnen ieder netwerk zijn er palliatieve thuiszorgequipes, palliatieve zorgeenheden en palliatieve functies in ziekenhuizen en RVT’s. Dit betekent dat de patiënt en de familie samen met de hulpverleners keuzes moeten maken of de laatste levensfase thuis of intramuraal wordt doorgebracht en of men al of niet gebruikt maakt van de beschikbare palliatieve deskundigheid. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe technische zorg thuis of het beschikbaar zijn van een deskundig hulpverlener onder de vorm van een palliatief thuisverpleegkundig team het mogelijk maakt om ongeveer 20% meer patiënten thuis te laten sterven.
ISSN: 0044-6009
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Laboratory of Experimental Radiotherapy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.