ITEM METADATA RECORD
Title: Eindrapport. Fundamentele preventie van criminaliteit. Onderzoek naar de mogelijkheden tot fundamentele preventie van criminaliteit door de ontwikkeling van een model van integrale benadering. Praktijktoetsing in het onderwijs
Authors: Deklerck, Johan
Depuydt, Anouk
Issue Date: 1999
Publisher: Onderzoeksgroep Penologie en Victimologie, faculteit Rechtsgeleerdheid, i.s.m. faculteit Geneeskunde (gezondheidsecologie), Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (Centrum Ervaringsgericht Onderwijs) & Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, K.U.Leuven
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology
Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.