ITEM METADATA RECORD
Title: Eindrapport Deel II: Symbolische representatiesystemen en hun ethische en praktische implicaties
Authors: Deklerck, Johan
Depuydt, Anouk
Issue Date: 2000
Publisher: Onderzoeksgroep Penologie en Victimologie i.s.m. Centrum voor Metafysica en Wijsgerige Antropologie, als deel van ‘Integrerende wereldbeelden: onderzoek naar de interdisciplinaire constructie van een model van de werkelijkheid met ethische en praktische relevantie’, Interuniversitair Centrum Leo Apostel in een samenwerking tussen de K.U.Leuven, V.U.B. en U.G., 1997-1999.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology
Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.