ITEM METADATA RECORD
Title: Woorden in Context 1
Authors: Baten, Lut
Vanparys, Johan
Claes, Marie-Thérèse
Alkema, Peter
Lodewick, José
Issue Date: 2006
Publisher: De Boeck
Abstract: Dit werk richt zich tot niet-nederlandstaligen die op een snelle en efficiënte wijze hun Nederlands woordenschat willen opfrissen. Het bevat oefeningen voor ongeveer 2000 woorden, opgedeeld in twee niveaus. Het eerste bestaat uit de 1000 woorden van het Elementair Woordenboek Nederlands. Het tweede uit de 1000 woorden die het Basiswoordenboek Nederlands toevoegt. Op beide niveaus zijn de woorden geordend rond thema's. Het oefenmateriaal bestaat uit zinnen die de betekenis van het ontbrekende woord suggereren. Bij elk woord worden ook de Franse en Engelse equivalenten gegeven.
ISBN: 2804152855
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Leuven Language Institute (ILT)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.