ITEM METADATA RECORD
Title: Eindrapport. Onderzoek naar de mogelijkheden tot herstelrechtelijke innovaties binnen de strafrechtsbedeling vanuit ethische en maatschappelijke indicaties
Authors: Deklerck, Johan
Depuydt, Anouk
Issue Date: 2004
Publisher: Onderzoeksgroep Penologie i.s.m. Centrum voor Metafysica en Wijsgerige Antropologie, KULeuven
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology
Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.