ITEM METADATA RECORD
Title: Confocale laserendomicroscopie als diagnostisch hulpmiddel bij pathologie van de gastro-intestinale tractus
Authors: Van Rompuy, Anne-sophie ×
Nemolato, Sonia
Geboes, Karel
Bisschops, Raf #
Issue Date: Nov-2008
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:64 issue:22 pages:1145-1153
Article number: 10.2143/TVG.64.22.2000434
Abstract: Confocale laserendomicroscopie is een nieuw ontwikkelde techniek waarbij het mogelijk is om tijdens endoscopie in vivo histopathologisch onderzoek te verrichten van de gastro-intestinale mucosa, wat tot een snellere diagnose tijdens endoscopie kan leiden. Bovendien kan men meer gerichte biopten preleveren en kunnen multipele at-randombiopten bij bepaalde premaligne aandoeningen vermeden worden.
Het diagnostisch spectrum is uitgebreid. De toepasbaarheid van de techniek werd reeds aangetoond voor de diagnose van gastro-intestinale maligniteiten en hun voorloperletsels. Ook bij het stellen van de diagnose van niet-neoplastische aandoeningen zoals coeliakie, infectie met Helicobacter pylori en collageneuze colitis lijkt confocale laserendomicroscopie een veelbelovende rol te kunnen spelen.
In dit artikel worden het principe en de technische aspecten van deze technologie besproken en wordt een overzicht gegeven van de reeds gepubliceerde resultaten na het gebruik van de techniek. Tevens worden enkele preliminaire resultaten voorgesteld van de toepassing van confocale laserendomicroscopie in UZ Leuven.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Translational Research in GastroIntestinal Disorders
Translational Cell & Tissue Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.