ITEM METADATA RECORD
Title: Het startschot voor de VLOM
Other Titles: Opportuniteiten en valkuilen voor een nieuwe Beroepsfederatie: tussen optimisme en realisme
Authors: De Herdt, Dries
Issue Date: Dec-2008
Publisher: Vanden Broele
Series Title: Naar een gezamenlijke federatie voor lokale topambtenaren?
Abstract: Op vrijdag 24 oktober 2008 werd een startverklaring opgesteld voor een nieuwe koepelfederatie van de decretale graden. De ‘Vlaamse Lokale Overheidsmanagers’ of kortweg VLOM is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen (VFG), de Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) en de Vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen (VVOS). Dit project dat de steun krijgt van de VVSG heeft een sterkere behartiging van de gemeenschappelijke belangen als doel. Tijd om stil te staan bij wat er aan de oprichting vooraf ging en vervolgens naar de toekomst te kijken. Wat zijn de opportuniteiten van een dergelijke koepelfederatie, zowel voor de decretale graden als voor het lokale beleid in zijn geheel? Daarnaast zijn er ook een aantal mogelijke valkuilen waarmee best rekeing wordt gehouden. De opdracht is om de opportuniteiten zo optimaal mogelijk te benutten zonder verwachtingen te koesteren die achteraf niet haalbaar blijken. Om op het project te doen slagen mag het toekomstperspectief ambitieus zijn, maar tegelijkertijd realistisch.
Description: Dit artikel is gebaseerd op de eindverhandeling van Dries De Herdt onder begeleiding van Ria Janvier - Naar een gezamenlijke federatie van lokale topambtenaren? (2008). De volledige tekst is online te raadplegen op http://www.ontvangers.org/Portals/0/Masterproef.pdf
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
De_VLOM[1][1][1].pdfMain article Published 31KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.