ITEM METADATA RECORD
Title: Het verschil tussen de boekhoudkundige en de fiskale winst : de invloed op een aantal financiële kengetallen van ondernemingen
Authors: Beeckmans, K.
Reyns, C.
Roodhooft, Filip
Issue Date: 1995
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9520 pages:1-21
Abstract: Bij de analyse van jaarrekeningen is de scheiding tussen de operationele en financiële activiteiten van een onderneming erg belangrijk. De berekening van de operationele belastingen vormt de basis van een aantal kengetallen die gebaseerd zijn op deze scheiding. De gangbare Belgische behandeling van de operationele belastingen en de daarop gebaseerde kengetallen zijn gebaseerd op de gelijkheid tussen de boekhoudkundige en de fiskale winst. In deze bijdrage stellen we een alternatieve manier voor om de operationele belastingen te berekenen. Hieruit volgt een nieuwe berekeningswijze van een aantal kengetallen. We argumenteren dat deze methode een beter inzicht geeft in het verschil tussen operationele en financiële activiteiten van een onderneming.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OR_9520.pdf Published 318KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.