ITEM METADATA RECORD
Title: Profilering van pleegzorg
Authors: Maes, Beatrijs #
Issue Date: 2001
Conference: Lezing op de studiedag "De handicap voorbij. Naar een duidelijker profiel voor pleegzorg voor volwassen personen met een (mentale) handicap" door de Federatie Pleegzorg location:Leuven date:28 september 2001
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.