ITEM METADATA RECORD
Title: Aspecten van de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met specifieke onderwijsleernoden in het gewoon onderwijs: enkele onderzoekservaringen
Authors: Maes, Beatrijs
Gadeyne, Els #
Issue Date: 1998
Conference: Lezing in het kader van de bijscholingscyclus "Samenwerking Gewoon-Buitengewoon Onderwijs", door het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs location:Dilbeek date:1 december 1998
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.