ITEM METADATA RECORD
Title: Het verpleegkundig beroep in crisis? Het professioneel zelfbeeld van Belgische verpleegkundigen
Authors: Milisen, Koen #
Issue Date: 2003
Conference: Lezing op uitnodiging op de discussieavond 'Het tekort aan Verpleegkundigen'. Wetenschappelijke Vereniging voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen location:Gent, België date:24 maart 2003
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.