ITEM METADATA RECORD
Title: De informatisering van de Belgische steden en gemeenten. Deel II
Authors: Van Horebeek, Ivo # ×
Issue Date: Aug-1992
Series Title: De Gemeente vol:67 issue:444 pages:380-384
Abstract: In 1991 hebben 314 gemeenten deelgenomen aan een enquête over de informatisering van de Belgische steden en gemeenten. In een tweetal artikels worden de belangrijkste resultaten hiervan gepubliceerd.
Dit tweede en laatste artike start met het informaticabeleid, de organisatie van de informatica en de ontwikkeling van software. Na de beschrijving van de aanwezige computers, de randapparatuur en de aansluiting met het Rijksregister, bekijken we de knelpunten op informaticavlak die de gemeenten ervaren. Tenslotte gaan we na in hoeverre de informatisering aan de oorspronkelijke verwachtingen voldoet.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Industrial Management / Traffic & Infrastructure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.