ITEM METADATA RECORD
Title: Nieuwe reglementering voor het werken met beeldschermen
Authors: Van Horebeek, Ivo # ×
Issue Date: Nov-1993
Series Title: De Gemeente vol:68 issue:456 pages:557-559
Abstract: Op 7 september 1993 verscheen een koninklijk besluit dat een aantal minimumvoorwaarden vastlegt voor het werken met beeldschermen. Zo moeten gebruikers van beeldschermen een medisch onderzoek ondergaan en de nodige opleiding krijgen. Werkgevers dienen werkplekken met beeldschermen te analyseren. Bovendien worden er ergonomische eisen opgelegd aan hard- en software, aan het kantoormeubilair en aan de werkomgeving.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Industrial Management / Traffic & Infrastructure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.