ITEM METADATA RECORD
Title: Een inleiding tot algebraïsche specificaties
Authors: Van Horebeek, Ivo ×
Lewi, Johan #
Issue Date: Feb-1991
Series Title: Informatie vol:33 issue:2 pages:110-118
Abstract: De bedoeling van dit artikel is de lezer kennis te laten maken met enkele boeiende aspecten van formele specificaties, meer bepaald van algebraïsche specificaties. We beginnen met de vragen te beantwoorden 'Waarom specificaties?' en 'Waarom formele specificaties?'. Daarna wordt op een 'informele' wijze en algebraïsche specificatietaal voorgesteld aan de hand van verschillende kleine voorbeelden. Aangezien de voorstanders van formele specificaties wijzen op de mogelijkheden van verificatie en rapid prototyping, zal op deze onderwerpen nader ingegaan worden. We bespreken ook onze ervaringen met een industriële case study. Tenslotte tonen we aan dat constructiviteit (de mogelijkheid tot rapid prototyping) soms ten koste van het abstractieniveau gaat.
ISSN: 0019-9907
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Informatics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.