ITEM METADATA RECORD
Title: Elektronische opzoekingen in raadsbesluiten
Authors: Van Horebeek, Ivo # ×
Issue Date: May-1991
Series Title: De Gemeente vol:66 issue:432 pages:242-244
Abstract: De jongste jaren werd in verschillende Belgische steden en gemeenten de administratieve procedure rond de besluitvorming van college en gemeenteraad geautomatiseerd. Hierbij lag de nadruk meestal op het tekstverwerkingsaspect. Eén van de belangrijkste knelpunten blijft het terugvinden van de juiste informatie. Hiertoe werd bij de stad Antwerpen een elektronisch zoeksysteem in gebruik genomen dat toelaat willekeurige woorden (of combinaties ervan) zeer snel op te zoeken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Industrial Management / Traffic & Infrastructure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.