ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling van een methodiek voor intercollegiale consultatieve leerkrachtbegeleiding in het gewoon onderwijs
Authors: Ghesquière, Pol
Maes, Beatrijs
Hellinckx, Walter
Grietens, Hans
Van Assche, Veerle #
Issue Date: 1998
Publisher: Twente University Press
Host Document: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1998. Proceedings van de 25ste Onderwijs Research Dagen
Conference: Onderwijs Research Dagen edition:25 location:Enschede date:13-15 mei 1998
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.