ITEM METADATA RECORD
Title: De informatisering van de Belgische steden en gemeenten. Deel I
Authors: Van Horebeek, Ivo # ×
Issue Date: Jun-1992
Series Title: De Gemeente vol:67 issue:443 pages:320-324
Abstract: In 1991 hebben 314 gemeenten deelgenomen aan een enquête over de informatisering van de Belgische steden en gemeenten. In een tweetal artikels worden de belangrijkste resultaten hiervan gepubliceerd.
Na een korte schets over de doelstellingen en de respondenten van de enquête, handelt dit eerste artikel over welke toepassingen geïnformatiseerd zijn, over de tevredenheid van de gebruikers en over de wijze waarop de informatisering werd ingevoerd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Industrial Management / Traffic & Infrastructure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.