ITEM METADATA RECORD
Title: Informatie- en communicatietechnologie ten dienste van burgerlijke stand. Betere dienstverlening bij het afleveren van akten
Authors: Van Horebeek, Ivo # ×
Issue Date: Apr-2000
Series Title: De Gemeente vol:75 issue:522 pages:36-39
Abstract: Het nut van informatica voor de lokale besturen zal wellicht niemand meer in twijfel trekken. Toch kunnen ook klassieke diensten zoals de burgerlijke stand met wat creativiteit nog meer voordeel halen uit informatie- en communicatietechnologie op voorwaarde dat ze bereid zijn over de muren van de eigen organisatie te kijken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Centre for Industrial Management / Traffic & Infrastructure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.