ITEM METADATA RECORD
Title: UZ Leuven aanpak van delirium en fysieke fixatie
Authors: Milisen, Koen #
Issue Date: 2006
Conference: Lezing op uitnodiging op workshop van het CZV-netwerk klinische paden en geriatrie, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap location:Leuven, België date:17 mei 2006
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Academic Centre for Nursing and Midwifery
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.