ITEM METADATA RECORD
Title: Welke overheid voor welk onderwijs?
Other Titles: Een kritische studie van Vlaamse beleidsdocumenten.
Authors: Verckens, Anneleen ×
Simons, Maarten
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: 2009
Series Title: Pedagogische Studiën vol:86 issue:1 pages:21-40
Abstract: Reeds geruime tijd is er in de onderwijsbeleidsliteratuur sprake van een veranderde relatie tussen overheid en onderwijsveld, die vaak wordt geduid als de overgang van een welvaartsstaat naar een voortgezet liberale vorm van beleid voeren. Hierbij worden een bepaald type overheid en een bepaald type onderwijsveld verondersteld. Aan de hand van een kritische analyse van diverse officiële beleidsdocumenten van de Vlaamse (onderwijs)overheid, gaan we na welk type overheid en type onderwijsveld vandaag in de Vlaamse beleidsteksten verschijnen. Dit blijkt een terugtredende en faciliterende overheid te zijn met het onderwijsveld als ‘klant’ van de overheid en een belangrijke rol voor informatie en communicatie tussen overheid en onderwijsveld. We typeren de relatie tussen de huidige overheid en het onderwijsveld in Vlaanderen als een coachingsrelatie.
ISSN: 0165-0645
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PS_1_09_c_Verckens.pdf Published 812KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science