ITEM METADATA RECORD
Title: Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de ze-ventien Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - partim Galgenweel
Authors: Van Ballaer, B
De Deckere, E
Muylaert, Koenraad
Meire, P
Issue Date: 2008
Publisher: Vlaamse Milieu Maatschappij
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Faculty of Science, Campus Kulak Kortrijk

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.