ITEM METADATA RECORD
Title: Hooggradig osteoblastisch osteosarcoom van de talus: case report
Authors: Casaer, B. ×
Van Tornout, B.
Tanghe, W.
Corten, K.
Samson, Ignace #
Issue Date: 2008
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:64 issue:16 pages:824-828
Abstract: Het verhaal wordt beschreven van een 39-jarige man die zich meldde bij de huisarts met progressief toegenomen pijn aan de rechterenkel en -voetstreek. Radiologisch onderzoek toonde een lytisch proces in de talus met goedaardige kenmerken. CT-scan en MRI bevestigden met grote waarschijnlijkheid de goedaardige kenmerken van het letsel. De meest waarschijnlijke radiologische diagnose was een chondroblastoom.
Histopathologisch onderzoek na incisionele biopsie wees echter op een hooggradig osteoblastisch osteosarcoom. Een onderbeenamputatie werd uitgevoerd met pre- en postoperatieve chemotherapie op basis van cisplatine en adriamycine.
Osteosarcomen in de voet zijn zeldzaam. Ze worden vaak pas laat gediagnosticeerd vergeleken met het conventionele osteosarcoom. Dit is vooral te verklaren door de atypische symptomen die de patiënt en de arts misleiden, maar ook door het vaak onduidelijk radiografisch en histopathologisch beeld.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.